Hier en nu

Op de homepage ‘Het Groene Dorp’ werken we het idee uit.

Op deze pagina ‘Hier en nu’ gaat het over het draagvlak daarvoor.

Op de derde pagina, ‘Terugblik’, doen we verslag van wat er gebeurt is in het initiatief.

 

 

 

Draagvlak

De initiatiefgroep wil nu graag het draagvlak voor Het Groene Dorp zichtbaar maken door mensen uit te nodigen donateur te worden. Op 10 mei zijn er 60 en de aanwas loopt voorspoedig. Eind september 2017 zijn er rond de 75 donateurs.

Het helpt als elke donateur zich inzet als ambassadeur voor het initiatief.

Met de donaties zijn er middelen voor de promotie. Er zijn volop strooibiljetten beschikbaar. Goedkoop maar goed verzorgd. Daarmee kunt u bij uw sportvereniging, uw koor, uw kerk, uw familie het idee onder de aandacht brengen. Mail Dominicus Hettinga info@lightwave.nl als je actief wilt worden met de promotie van ons initiatief.

 

Bijeenkomsten 

Er worden in het najaar ideebijeenkomsten in Het Badhuis gehouden waar aan belangstellenden informatie wordt verstrekt over Het Groene Dorp initiatief. De data zijn dinsdag 24 oktober, woensdag 15 november en donderdag 14 december 2017.

Momenteel zijn er ‘Ateliers’ actief, werkgroepen die deelaspecten uitwerken. In het ‘AteliersOverleg‘, waar de donateurs voor zijn uitgenodigd,  worden hun resultaten besproken. Voorlopig is dit het besluitvormend orgaan. En hier wordt het te verzetten werk opgepakt. We hopen dat vele betrokkenen ervoor kiezen actief mee te doen. Het AtelierOverleg komt maandelijks bij elkaar en de betrokkenen wisselen informatie uit op een besloten faceboekpgroep ‘Groene Dorpers’. Donateurs kunnen vragen lid te worden van de faceboekgroep en zo ook op de hoogte blijven.

Later kunnen taken en mandaten overgedragen worden aan op te richten organen als de Burenvereniging en de Wooncoöperatie.

We respecteren dat donateurs hun bijdrage beperken tot een financiële en er voor kiezen niet verder actief te zijn.

Als de drempel om donateur te worden te hoog is kan met één telefoontje een passende afspraak gemaakt worden: tel. 050 312 14 00.

 

Wensenlijst

De initiatiefgroep wil graag mensen betrekken bij het ontplooien van het initiatief. Er zijn vele concrete vragen:

  • Ons idee voor een atrium is te zien als ‘Hofje 2.0’. Een (fiets)excursie langs hofjes en atria in Groningen kan heel leerzaam zijn. Wie wil dat organiseren? We hebben een ruwe lijst van objecten waarmee een leuke excursie te organiseren is. De initiatiefgroep denkt graag mee maar wil niet trekken.
  • Wie wil meehelpen in het promotieteam? Strooibiljetten, folders en affiches verspreiden. Bijhouden of er door de stad heen nog voldoende strooibiljetten liggen op de plekken waar we ze onder de aandacht brachten enz.
  • We willen graag vanaf een vroeg stadium naar de financiële dekking van de ideeën kijken. Wie heeft verstand van exploitatiekosten, begroten, investeren, subsidiekansen? Of wil daar door actief te zijn de weg in leren vinden?  Het zou fijn zijn als zulke mensen hun krachten bundelen en een Dekkingsplanatelier beginnen. Ook komen we graag in contact met mensen die met hun financiële vermogen willen helpen om het dekkingsplan te laten slagen.
  • Kleine woonzorghuizen worden steeds vaker als kleinbedrijf gerund. Zo’n zelfstandige zorgondernemer willen we graag als buur in ons complex. Vaak een maatschap van oud-collega’s uit de zorg of een echtpaar met beiden zorgdeskundigheid die voor zichzelf beginnen om hun visie op zorg te kunnen ontplooien. Kent u in uw omgeving zulke ondernemende ervaringsdeskundigen? Dan is ons project een kans voor ze en komen we graag in gesprek. Eventueel kan er een franchiseorganisatie bij betrokken worden zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
  • We komen graag in contact met iemand die veel weet van internet en sociale media. Zodat we een vraagbaak hebben. En het is ook fijn als er mensen zijn die taken willen oppakken bij de digitale promotie. We werken nu met Open Office, WordPress, Mailchimp en Facebook. Onze indruk is dat er meer mogelijkheden op het digitale vlak zijn dan wat wij nu beheersen.
  • Er is een lijst ontstaan van gesprekken die we voeren. Vooral met grondeigenaars, financiers, adviseurs en kennisinstituten. We zoeken vrijwilligers die die gesprekken willen voeren.

Donateurs helpen mee

Een idee heeft pas waarde als er draagvlak voor is.
Donateurs helpen het draagvlak naar de gemeente, instanties en vastgoedeigenaren zichtbaar te maken.

Met Eur 30,- per huishouden per jaar op IBAN NL 66 TRIO 0338 4570 70 ten name van Stg KNB Het Groene Dorp Groningen helpt u het initiatief verder. Vermeldt naam, adres en e-mailadres! (op de overboeking met 'at' ipv @).

Als de drempel te hoog is kan in overleg een ander bedrag worden afgesproken Tel 050 312 14 00. Dat U meedoet is van veel meer waarde dan het geld.
Met de middelen wordt de promotie bekostigd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief