Za 29 februari 20202 is er weer een openbare informatiebijeenkomst gehouden. Daar is afgesproken dat een aantal mensen actief met het initiatief verdergaat.

4 maart 2019. Het bestuur werkt aan het vervolg van het initiatief.

De gemeente geeft in het nieuwe coalitieakkoord (feb 2019) dat na de gemeenteraadsverkiezingen is opgesteld aan dat initiatieven als Het Groene Dorp worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Er worden nadere verkenningen gedaan over een vervolg. Toezeggingen voor de spaaractie blijven welkom.

11 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst met de betrokkenen in het Badstratenbuurthuis, als vanouds als een gezellige ‘potluck’ -ieder neemt wat te eten en te drinken mee- met levende muziek van troubadour Otto.

13 Oktober 2018 start van de spaaractie.

Drie openbare informatiebijeenkomsten najaar 2018.

TV programma ‘Oog voor Senioren TV’ heeft aandacht voor Het Groene Dorp

Zondag 11 februari 2018 had het TV-programma dat via de lokale omroep OOG-tv wordt uitgezonden aandacht voor ‘Het Groene Dorp’. In een kwartiertje konden Emmy Bremer en Peter Oterdoom op hoofdlijnen uit de doeken doen hoe zij levensloopbestendig wonen voor ogen hebben.

Bestuursactiviteiten

Er worden momenteel een groot aantal gesprekken gevoerd met partijen die een rol in het initiatief kunnen spelen en bezoeken afgelegd  aan leerzame locaties.

In Januari 2018 is de  ANBI-status verworven.

Donateurs bijeenkomsten

Als er een nieuwe mijlpaal bereikt wordt wordt dat gezamenlijk met de donateurs gevierd. Begin 2018 was er een feestelijke nieuwjaarsreceptie waar één van de betrokkenen met zijn band de muziek verzorgde.

Op 19 mei 2017 vierden we de start van de volgende fase

Vier je mijlpalen! Met een potluck waar ieder wat lekkers meeneemt om te eten of te drinken en met gezellige muziek hebben we gevierd dat de Initiatieffase is afgerond en dat we een start hebben kunnen maken met de Planvormingsfase. Het streven is eerste kwartaal 2018 de Uitwerkingsfase te kunnen beginnen.

Start van de tweede fase

Mei 2017, het moment dat zichtbaar werd dat we gaan doorpakken met een flinke achterban!

Op woensdag 10 mei 2017 besloot het AteliersOverleg -het besluitvormend orgaan van Het Groene Dorp-  in overgrote meerderheid tot het opstarten van de tweede fase van het initiatief. De initiatieffase is daarmee in de heel korte tijd van vier maanden opgevolgd door de Planvormingsfase. Er waren toen zestig betrokkenen wat later groeide tot 80. Het idee, dat in kleine kring is ontwikkeld wordt nu door alle betrokkenen als uitgangspunt gekozen. Als gaandeweg aanpassingen nodig zijn wordt dat door het besluitvormend orgaan besloten. Steeds meer betrokkenen kiezen ervoor actief te worden voor het initiatief. Dat is ook goed want deze fase brengt veel werk met zich mee.

 

Het eerste ‘AteliersOverleg’ 22 februari 2017

Woe 22 februari 2017 was het eerste AteliersOverleg, onnadenkend genoeg midden in de krokusvakantie. Er is nu één atelier, het Ontwerpatelier. Van daar uit werden schetsen getoond van hoe het zou kunnen worden. Verder is er  wat gekeken naar wat ons te doen staat om het initiatief verder te brengen. Eerst maar gaan voor veel meer donateurs zodat we in het voorjaar van 2017 feestelijk met de Planvormingsfase kunnen starten. En we hebben verkend wat er in die fase nodig is: de drie G’s:  Grond, Geld en Gebruik. Gebruik kunnen we rond krijgen als het Programma van Eisen draagvlak heeft van vele donateurs. Grond is de komende tijd een gesprekspunt met gemeente en vastgoedeigenaren. Geld is nu nog het meest onbeschreven blad.

Gesprek met de gemeente Groningen

Dominicus Hettinga en Peter Oterdoom hadden 24 januari 2017 een gesprek over de stand van zaken aan beide zijden. Aan tafel zaten het hoofd en een medewerker van de afd. Wonen en de projectleider van het gebied tussen spoor en Adm. de Ruyterlaan. Zij staan achter ons initiatief en zien graag dat meergeneratiehuisvesting daar gaat lukken. Er zijn ontwikkelingen in de eigendomssituatie die gunstig voor ons uit kunnen pakken.  Wij hebben de groei van het aantal donateurs genoemd. Het gesprek maakte duidelijk dat het zichtbaar worden met die groei voor ons nu van groot belang is.

De eerste van een serie door een nieuw bestuur georganiseerde bijeenkomsten

Oktober 2016 Gemeentelijk draaiboek ‘Nieuwe energie voor de Suikerfabriek’

De gemeente beschrijft hierin hoe ze het suikerfabriekterrein versneld wil ontwikkelen. Voor ons initiatief zijn er geen kansen om binnen afzienbare tijd daar een stadscentrumplek te vinden. In de plannen worden verbindingsroutes tussen stadshart en fabrieksterrein meegenomen. Dat kan van waarde worden voor ons initiatief.

De naam als eerbetoon

In lijn met eerdere vernieuwende Groningse volkshuisvestingscomplexen, zoals het Blauwe Dorp (1919 tot heden), het Witte Dorp  en het Rode Dorp (1919 – ~1968) in de Oosterparkwijk, noemen we ons initiatief ‘Het Groene Dorp’: ecologisch en sociaal duurzaam.

Hoe het begon

Architect Peter Oterdoom -gepensioneerd maar niet in ruste- wil zelf wel in zo’n complex wonen. Hij zet zijn energie, ervaring en netwerk in om het te realiseren.

Eind 2016 is de Stichting Klimaat Neutraal Bouwen Groningen tot leven gewekt met in het bestuur Thea Boven, Dominicus Hettinga en Peter Oterdoom.

De initiatiefgroep vlnr Dominicus Hettinga, Peter Oterdoom Thea Boven

Al vanaf 2009 zijn kansen onderzocht voor klimaatneutraal bouwen voor gemeenschappelijk wonen. Onder meer door innovatie van de Zwarte Doos aan de Eendrachtskade. De gemeente maakte in 2013 met ‘Co-Creatie’ duidelijk dat ze  burgerinitiatieven wil ondersteunen, mede met het oog op het stimuleren van de participatie maatschappij.

November 2014 was er een Meetup in gebouw ‘De Wolkenfabriek’ in Groningen naar aanleiding van de ‘VPRO Tegenlicht’-uitzending over meer generatie huizen in Duitsland.
Hier bleken er meerdere initiatieven in de regio Groningen te leven. Als het ware een meergeneratie beweging. Zowel woon- als buurthuiskamerinitiatieven. Er ontstond een platform ‘Binhoes’.

Vrijdag 10 april 2015 werden door 40 belangstellenden per touringcar 3 inspirerende projecten in het Duitse Oldenburg bezocht. Het Hermine Kölschtzky Haus, het  Wohnmixhaus en zorghuis Celavie.

Later werden in de zomer van 2015 met een fietstocht Groningse locaties bezocht.

In mei 2016 is er een excursie geweest naar drie projecten in Zutphen: EOS, een project met appartementen en een woonzorghuis in het complex, Vernieuwend Wonen Zutphen met een gemeenschappelijk middenhuis en De Derde Fase een groepswonen van ouderenplan in de binnenstad van Zutphen.

Najaar 2016 volgden enkele goed bezochte bijeenkomsten voor belangstellenden.

Ervaringen

Al sinds 2009 wordt er gezocht naar kansen voor een groen dorp. Daar is inmiddels veel van geleerd die de aanpak nu ten goede komt.

Bijvoorbeeld het idee om ‘De Zwarte Doos’ een klimaatneutraal meergeneratie woongebouw te maken, hier belicht in een filmpje van dec. 2010.

Maar ook de excursie naar de wijk EVA Lanxmeer in Culemborg op 2 juni 2012 moet genoemd worden. Daar is een groep woningen die een glasoverkapping hebben en de warmte wordt weggeventileerd, in ons plan gaan we de warmte oogsten waardoor het atrium koel blijft.