Duurzaam verder

Het initiatief meergeneratie centraal wooncomplex in het centrum van Groningen kan weer stappen zetten. Na de bijeenkomsten van zomer 2016 in het buurthuis Badstratenbuurt en de excursie naar Zutphen daarna was het even stil. Nu zijn er drie initiatiefgroepleden actief, Thea van Boven, Dominicus Hettinga en Peter Oterdoom en in maart komt daar een vierde bij. Deze initiatiefgroep gaat weer bijeenkomsten voorbereiden.

Ook willen we graag een stichting tot leven wekken en belangstellenden uitnodigen daar met een bijdrage van Eur 30,- donateur van te worden. Daarmee kunnen we aantonen naar de gemeente en naar vastgoedeigenaren dat de initiatiefgroep een betrokken achterban heeft. Als u belangstelling heeft donateur te worden ontvangen we graag een blijk van uw belangstelling. Later krijgt u dan gegevens aangaande banknummer ed. De donateurs worden nauw bij de verdere ontwikkeling betrokken.

De gemeente informeerde ons dat zij graag kansen wil scheppen voor een meergeneratiehuis in Groningen. Zij ziet onze initiatiefgroep als de voor de hand liggende gesprekspartner. Ook wil ze helpen met het verwerven van een geschikte lokatie.

energy-academy-groningen

Een mooie ontwikkeling wil ik niet ongenoemd laten: deze maand werd de Energy Academy geopend op het Zernikecomplex. Niet alleen het gebouw daarvan beleef ik als een inspiratie voor het gebouw van het Groene Dorp, ook de kennis die daar beschikbaar is kan goed worden ingezet. En werken met studenten biedt weer kansen jongeren voor onze woonvorm te interesseren.

Namens de initiatiefgroep

Peter Oterdoom