Een goede start voor Het Groene Dorp in 2017

Beste belangstellenden,

Graag willen we jullie alle goeds toewensen voor 2017! Ook voor Het Groene Dorp ziet dit jaar er veelbelovend uit.

Het initiatief meergeneratie centraal wonen complex in het centrum van Groningen met een woonzorghuis.

Zaterdag 7 januari 2017 van 14 tot 16 uur is er weer een bijeenkomst voor belangstellenden in de Kleine Badstraat 4, 9726 CH Groningen.

We hebben een oude stichting tot leven kunnen wekken omdat Thea Boven en Dominicus Hettinga als bestuurslid zijn toegetreden. Hartelijk welkom allebei. Het is fijn om te beleven dat jullie actief meedoen aan het initiatief ondanks dat jullie aangaven een bescheiden rol te willen spelen vanwege jullie drukke werkkringen!

Hierdoor is mogelijk geworden een bankrekening te openen. De toegezegde donaties van Eur 30,- (of een ander bedrag als daar een andere afspraak over is gemaakt als de drempel te hoog is) kunnen nu worden overgemaakt op IBAN 66 TRIO 0338 4570 70 ten name van Stg KNB Het Groene Dorp Groningen onder vermelding van naam, adres en e-mailadres.

Op de bijeenkomst van zaterdag gaan we bezien hoe we stappen kunnen zetten.

Er zijn ontwikkelingen rond mogelijke locaties voor ons project.

U kunt op verschillende manieren helpen:

  • Door promotiemateriaal te verspreiden: er is een strooibiljet en een folder. We hopen dat de drukker het zaterdag klaar heeft. De folder is in hoofdlijn hetzelfde als de tekst op de site www.hetgroenedorp.nl , dus u kunt belangstellenden die u kent ook op de website wijzen.
  • Door donateur te worden. Hiermee kunnen we aan gemeente en vastgoedeigenaren laten zien dat er een achterban is voor het Groene Dorp idee en kunnen we de promotiekosten dragen.
  • Door deel te nemen aan ateliers, werkgroepen die deelaspecten uitwerken. Het lijkt ons actueel een atelier ‘Locatie’ te starten, een atelier ‘Promotie’, een atelier ‘Financiën en rechtsvorm’. Dus als u actief wilt zijn graag.
  • Natuurlijk kunt u vrijblijvend op de hoogte blijven door op de website uw e-mail in te vullen.

We stellen ons ten doel voorjaar 2017 de volgende fase in te kunnen gaan. De Planfase. Ons inziens betekent dat actieve ateliers, voldoende donateurs en een vergevorderd Programma van Eisen. We willen graag met u van gedachten wisselen wat erin moet en hoe we het proces uitwerken. De inhoud van de website is het uitgangspunt.

In de Planfase zal duidelijkheid moeten komen over een locatie, een eerste ruimtelijk ontwerp, welke rechtspersonen we opzetten, het tijdpad, de financiering en welke andere partijen erbij worden betrokken.

Kortom, als we te weinig gespreksstof hebben zaterdag over de Initiatieffase dan is er volop te bespreken over het vervolg. U bent van harte welkom.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Peter Oterdoom