In januari 2017 wordt weer een bijeenkomst gehouden

Het doel is te komen tot een meergeneratie centraal wonen blok met een woonzorghuis in het centrum van Groningen.
De reis ernaartoe is als een trip met een zeilboot. Alle mensen die dit aanspreekt en hun handen uit de mouwen willen steken zijn welkom aan boord. De koers en de aanpak van het werk wordt in de initiatief- en planfase door hen bepaald. Als roerganger is er een stichtingsbestuur. Aan boord stappen als bewonerskandidaat doe je door donateur te worden van de stichting.

Op de oproep uit de vorige blog hebben 15 mensen aangegeven donateur te willen worden. Dat is een goed begin!

We hopen dat toekomstige bewoners in het voorbereidingstraject meedoen aan ‘ateliers’ waarin deelaspecten worden uitgewerkt. Ook dat ze in de loop van het proces een ‘Burenvereniging’ oprichten die in de bewoningsfase de woningtoewijzing kan doen en de sociale aspecten verzorgt zoals de huur van de gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast geeft de nieuwe Woningwet 2015 de mogelijkheid een ‘Wooncoöperatie’ op te zetten die het eigendom heeft en het technische en financiële beheer van het vastgoed voor zijn rekening neemt, inclusief de energievoorzieningen. De leden van de wooncoöperatie zijn de huishoudens die eigenaar willen zijn, evt. met een hypotheek. Coöperatieleden en leden van de Burenvereniging zijn deels dezelfde personen, hoewel er per huishouden meerdere leden zijn van de Burenvereniging. In beperkte mate kunnen ook instanties als een woningbouwvereniging, een woonzorghuis of particuliere investeerders lid zijn van de coöperatie. Huurders huren van de wooncoöperatie.

Als de bewoningsfase wordt bereikt heeft de stichting geen rol meer en kan ze de taken feestelijk overdragen aan de Burenvereniging en de Wooncoöperatie. Nu najaar 2016 streven we ernaar de initiatiefase af te ronden in het voorjaar van 2017 en de planfase te beginnen. Daarvoor is nodig dat er een flinke groep donateurs is gegroeid. Dus werft u actief in uw omgeving.

Als we kijken naar het einddoel dan zal dat vooral eenvoudig moeten worden. Het te maken wooncomplex schept voorwaarden voor sociaal en ecologisch duurzaam leven. De uitwerking in de dagelijkse praktijk is aan de bewoners.

Veel te studeren
Bouwkundestudenten van de Hanzehogeschool studeerden zomer 2016 af op een studie naar energieneutraal bouwen voor Het Groene Dorp. Ze verdienden er een cijfer 8,4 mee en werden genomineerd voor de afstudeerprijs van de opleiding. Als u de studie wilt lezen kunt u deze aan u laten zenden.
Het hele project vraagt inzet van studerende bewonersateliers maar is ook voor studenten van  diverse studierichtingen interessant studiemateriaal. Een kans om banden met de studentenwereld aan te gaan en frisse ideeën te laten kiemen.

De zorg
Het woonzorghuis kan in het initiatief als een zelfstandige eenheid ingepast worden. Ze volgt haar eigen werkwijze maar kan bijvoorbeeld verkeersruimten, liften en de gemeenschappelijke tuin delen met het meergeneratiecomplex. Buren kunnen vrijwilligerswerk of betaald werk doen voor het zorghuis.
Bewoners kunnen ook hun woonlasten drukken door eenvoudig werk in de zorg voor hun buren te doen. Boodschappen, klussen, toezicht of andere hulp. Bijverdienen in je eigen woonblok. Dat kan zowel informeel tussen buren worden uitgewerkt als via de organen in het complex.

Op zaterdag 7 januari 2017 van 14 – 16 uur is weer een bijeenkomst belegd over Het Groene Dorp in het buurthuis Kleine Badstraat 4. Bespreekpunten worden nog uitgewerkt. Als u aandachtpunten ziet horen we dat graag.

Namens de initiatiefgroep
Peter Oterdoom