Informatiebijeenkomsten en werkbijeenkomsten met donateurs

Het gaat goed met het initiatief! Na de eerste oproep hebben nu al twintig donateurs bijgedragen, een heel bemoedigend begin. En ook de medewerkers van de afd. wonen van de Gemeente Groningen toonden zich enthousiast voor het initiatief en willen graag wegbereiders zijn. Er zijn ontwikkelingen rond de beoogde locatie die naar ons idee het initiatief kansrijker maken.

Om deze nieuwsbrieven kort te houden hebben we de website naast de hoofdpagina nog twee pagina’s gegeven. Op de hoofdpagina wordt het idee uitgewerkt. Op de pagina ‘Hier en nu’ krijgen actuele zaken aandacht. En op de pagina ‘Terugblik’ wordt alles wat zich heeft afgespeeld verslagen. De initiatiefgroep wil u dan ook graag oproepen regelmatig op de website te kijken. Vooral de wensenlijst op ‘Hier en Nu’ laat zien wat het initiatief nodig heeft.
Er is ook een facebookpagina gestart @groenedorp .

De laatste informatiebijeenkomst in januari hebben we gemerkt dat sommige mensen het verhaal al eens hadden gehoord. We gaan daarom informatiebijeenkomsten houden met belangstellenden in het badhuis aan de Kleine Badstraat 4, 9726 CH Groningen en werkbijeenkomsten met donateurs op een andere locatie.

Graag benadrukken we dat donateurs vrij zijn om hun bijdrage te beperken tot een financiële. Om met betrokken deelnemers aan het initiatief te werken gaan we de donateurs binnenkort uitnodigen voor werkbijeenkomsten op een dinsdagavond. Om de administratie simpel te houden is het fijn als mensen die actief aan het initiatief willen werken daarbij donateur worden. Als de drempel te hoog is kan er altijd een aangepaste afspraak gemaakt worden. Tel 050 312 14 00.

De eerstvolgende informatiebijeenkomst voor belangstellenden is za 11 februari 2017 van 14 – 16 uur in de Kleine Badstraat 4, 9726 CH Groningen. Het ontwerpatelier hoopt dan schetsen te kunnen tonen van hoe het zou kunnen worden.

Afsluitend willen we iedereen die het initiatief een warm hart toedraagt vragen als ambassadeur op te treden. Breng in uw omgeving het initiatief vooral onder de aandacht. Bij Dominicus Hettinga (tel 050 7370365) is promotiemateriaal te krijgen in de vorm van strooibiljetten, affiches en folders.
Nu is belangrijk dat het aantal donateurs groeit om de start van de planfase in het voorjaar van 2017 mogelijk te maken. Het zou mooi zijn als dat is gelukt voordat de gierzwaluwen zijn teruggekomen in hun zomerverblijf, de Zeeheldenbuurt.

Graag tot ziens op een bijeenkomst,
Thea Boven, Dominicus Hettinga en Peter Oterdoom
Initiatiefgroep.