Initiatief Meergeneratie Woonblok Groningen-centrum met een woonzorghuis

foto Willy Kröger

foto W. Kröger

Het Groene Dorp

Dit is met opzet een simpele website over een doordacht idee.

Een idee over een woonblok waar je buren je vrienden kunnen zijn.

Nu de verzorgingsstaat voorbij is gaan burgers zelf van onderop ideeën uitwerken om samen levensloopbestendig te wonen.
Meer generatie wonen biedt kansen om buren te kiezen waar je altijd weer van kan leren en die van jouw kunnen leren. Ook als er een groot leeftijdsverschil is.
Dit beginnende initiatief zoekt mensen die creatief en met humor mee willen bouwen aan de realisatie. Die er misschien zelfs willen wonen.
Deze tekst van mei 2016 verhaalt over stappen die gezet kunnen worden
van idee tot realisatie. Als meer mensen betrokken raken komen we
verder en verandert de inhoud van het initiatief. Dan maken we een nieuwe pagina op deze site. Of misschien maak jij die wel.

Een initiatief voor een woonplek betekent een idee ontwikkelen en dit in samenwerking met mensen tot realisatie brengen. Daar is een locatie en geld bij nodig.

Met volharding kunnen we dat. Groeien als een boom, zonder haast en zonder rust.

Mensen
In een idee kan je niet wonen. We komen graag in contact met mensen die bij willen dragen met hun talenten. Vasthoudend en flexibel.

Bij ontwikkeling van iets nieuws zijn er natuurlijk verschillende zienswijzen. Dat zijn kansen om de plannen verdieping te geven. Met moed en modern conflict-management is dat altijd hanteerbaar te maken.

Een woonblok met koop en huur waar de woningtoewijzing door de bewoners wordt gedaan. En sociale controle een positieve waarde heeft.

Locatie
Een concrete plek helpt om mensen enthousiast te laten worden. Er is voor dit idee een geschikte locatie met veel groen in de Zeeheldenbuurt, tussen de Adm. de Ruyterlaan en het spoor naar station Noord.

Plein luchtfoto 2014

 

Hier kan een Centraal Wonen-complex in het Groningse centrum worden gerealiseerd. Waar meer generaties bij elkaar wonen en ieder de vrijheid heeft zijn voordeur open te zetten of dicht te houden.

We willen stimuleren dat er een woonzorghuis als buur bij komt. Formeel met zelfstandige bedrijfsvoering maar in de hoop dat veel informele contacten tussen de bewoners van woonblok en zorghuis en de beheerders van het zorghuis ontstaan.

In lijn met eerdere vernieuwende Groningse volkshuisvestingscomplexen, zoals het Blauwe en het Rode Dorp in de Oosterparkwijk, noemen we ons initiatief ‘Het Groene Dorp’: ecologisch en sociaal duurzaam.

Geld
In deze initiatieffase gaat het nog om klein bier. Met een paar honderd euro is een website, folders, een stichting en een bankrekening mogelijk. We gaan vaak met de pet rond.
Als idee, mensen en locatie goed zitten is geld voor de investeringen niet het moeilijkste.

Later wordt er creatief gewerkt aan de betaalbaarheid van de wooneenheden. Bijvoorbeeld door de opzet van een wooncoöperatie waar je van kan huren of mede-eigenaar van kan worden. Terwijl je van een bank nog een hypotheek kan krijgen ook.

Wat zijn de plannen:
Centraal wonen
– met meerdere generaties, waaronder studenten;
– ieder huishouden beschikt over een zelfstandige wooneenheid met privé-buitenruimte. Geheel levensloopbestendig: bijvoorbeeld doordat kinderbuggies, rolstoelen en rollators tot in de woningen bruikbaar zijn;
– er is de mogelijkheid van gemeenschappelijke voorzieningen voor bv. koken, eten, muziek, beeldende kunst en ondernemen;
– een kleine gemeenschap waar noaberschap kan leven en je toch privacy hebt;
– een orangerie  –een met glas overdekte wind en regenvrije tuin tussen openbare weg en privévoordeur–   bevordert de sociale duurzaamheid en kan met technieken uit de glastuinbouw voor warmteoogst worden benut.
Een plek voor spelen, tuinieren en ontmoeten.
Stedelijk
– appartementen in een groot groengebied.
– buiten de orangerie een tuin in de open lucht.
Bewoners bepalen hoe er wordt getuinierd. Permacultuur of Biologisch-dynamisch?

Duurzaam
– duurzame energie (nul op de meter);
– aardgasloos;
– duurzaam gebouwd.

Woonzorghuis
In samenwerking met Coöperatie Dichtbij werken we aan de realisatie van een woonzorghuis naast dit complex. De woningen van ‘Het Groene Dorp’ kunnen als aanleunwoning worden benut. Als het even kan blijft een bewoner van het Groene Dorp in zijn sociale omgeving als hij zorgvragend wordt.
Er zijn kansen voor het woonzorghuis voor vrijwilligerswerk en  mantelzorg van onder meer de Groene Dorp-bewoners. En ook voor deeltijdwerk. Bewoners kunnen diensten als wasserij, maaltijden en verpleegzorg van het woonzorghuis betrekken. Deze diensten kunnen ook worden geboden aan bewoners in de omringende wijken.

Het initiatief
Architect Peter Oterdoom wil zelf wel in zo’n complex wonen. Hij zet zijn energie, ervaring en netwerk in om het te realiseren.

Met Arno de Vries, coördinator van Coöperatie Dichtbij, werkt hij aan het kansrijk maken van het woonzorghuis.

Zij maken beddingen waarin diverse stromen mensen kunnen bijdragen om samen een krachtige stroom te worden naar realisatie.
Een stroom voor zorg, een voor wonen, een voor energie, een voor samenleven en wie weet welke nog meer. Steeds praktisch afwegend welke stap op de jongste ontwikkeling moet volgen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Peter Oterdoom. info@vortex-architecten.nl

Hoe het begon
November 2014 was er een Meetup in gebouw ‘De Wolkenfabriek’ in Groningen naar aanleiding van de ‘VPRO Tegenlicht’-uitzending over meer generatie huizen in Duitsland.
Hier bleken er meerdere initiatieven in de regio Groningen te leven. Als het ware een meergeneratie beweging. Zowel woon- als buurthuiskamerinitiatieven. Zij hebben zich gebundeld tot platform Binhoes, www.binhoes.nl is de site van deze beweging en er is ook een facebookpagina.  Binhoes is de Groningse historische term voor de verblijfsruimte die op een boerenbedrijf beschikbaar is voor betrokkenen die niet tot de privéfamilie van de boer behoren.

In april 2015 werden door 40 belangstellenden per touringcar 3 inspirerende projecten in het Duitse Oldenburg bezocht. Later werden met een fietstocht de Groningse locaties bezocht.